Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật

Quảng khăn theo phong cách châu Âu.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật

Quảng khăn theo phong cách Italia.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật

Khăn quàng kiểu người Pháp.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật

Một kiểu thắt nơ.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật

quàng khăn giấu nút.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật

Thả khăn trước ngực.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật

Phong cách bohemian (du mục).

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật

Biến khăn thành áo.

Bảo Nhiên
Theo Brightside

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !