Bộ Tài chính ý kiến về nhà đầu tư muốn làm sân golf cạnh sông Đuống

Theo Bộ Tài chính năng lực tài chính của liên danh nhà đầu tư (Công ty Hudland, Công ty Thăng Long) đang xin làm dự án sân golf quốc tế Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh),...

TPO - Theo Bộ Tài Chính năng lực tài chính của liên danh nhà đầu tư (Công ty Hudland, Công ty Thăng Long) đang xin làm dự án sân golf Quốc tế Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), với các tài liệu báo cáo tài chính kiểm toán cho thấy 2 công ty này có nợ đọng lớn, thua lỗ nhiều năm. Bên cạnh đó, Bộ này đề nghị cần bổ sung thuyết minh về tính toán hiệu quả kinh tế và khả năng đóng góp đối với địa phương để khẳng định về hiệu quả kinh tế - Xã hội của dự án.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...