Các tỉnh, thành phải công khai đồ án quy hoạch đất đai

Các đồ án Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết phải được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử quyhoach.xaydung.gov.vn. Trước đó, việc quy hoạch...

Các tỉnh, thành phải công khai đồ án quy hoạch đất đai
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !