Hà Nội ‘thúc’ doanh nghiệp cổ phần hóa chốt phương án xử lý nhà, đất

UBND Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp trong danh mục thực hiện cổ phần hóa (CPH) đến hết năm 2020 khẩn trương rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp...

TPO - UBND Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp trong danh mục thực hiện Cổ phần hóa (CPH) đến hết năm 2020 khẩn trương rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng gửi Sở Tài chính trước 30/5/2020 để xử lý.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...