Vinaconex muốn xây mới 6 toà chung cư cao 30 - 50 tầng ở khu tập thể cũ

Vinaconex đề xuất 2 phương án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), trong đó có phương án xây mới 6 tòa chung cư với chiều...

TPO - Vinaconex đề xuất 2 phương án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), trong đó có phương án xây mới 6 tòa chung cư với chiều cao từ 35-50 tầng.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...