Cần đổi mới cho được cung cách phục vụ nhân dân

Ngày 12-1, tại hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016, ông Tất Thành Cang, Phó bí thư Thường trực Thành...

Theo báo cáo của Ban dân vận Thành ủy, trong năm 2016, công tác dân vận của Đảng bộ TP tiếp tục đạt nhiều kết quả, thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách để phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; đã có những điển hình, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tiêu biểu như: “Nghe dân nói”, “Vì quận 12 bình yên”, “Quận 2 đồng hành cùng gương sáng phố phường”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân - quận 9”…

Các tập thể hoàn thành tốt công tác dân vận được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Ảnh: Bảo Nghi

Các tập thể hoàn thành tốt công tác dân vận được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Ảnh: Bảo Nghi

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Lệ cho biết công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có những chuyển biến khá tích cực, tập trung đề ra nhiều giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với doanh nghiệp và nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận của chính quyền được tăng cường; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận được tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận; có quan tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang đề nghị ngành dân vận của Đảng bộ TP cần phải nỗ lực nhiều hơn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Điều quan trọng nhất là toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là khối dân vận phải luôn tâm niệm, quán triệt sâu sắc tư tưởng “Dân là gốc” trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Cùng với đó, phải thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, lấy đó làm thước đo hiệu quả công việc. Cần đổi mới cho được cung cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức. Thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công dân, làm sao để người dân ngày càng thật sự tin yêu Đảng, chính quyền nhiều hơn.

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Trường Hoàng

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !