Lào Cai hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng

Tỉnh Lào Cai vừa quyết định hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng để thành lập sở mới là Sở Giao thông vận tải Xây dựng.

Theo một quyết định vừa được địa phương này ban hành, sở giao thông vận tải - Xây dựng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan đến giao thông vận tải và xây dựng. Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng có một Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc cùng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc.

Việc sáp nhập này được xem là bước đi quan trọng của tỉnh Lào Cai trong việc thực hiện sắp xếp lại các đơn vị tương đồng về chức năng nhiệm vụ để tinh gọn bộ máy theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vừa ban hành.

Khẩn trương sáp nhập các chi cục thuế Khẩn trương sáp nhập các chi cục thuế

VTV.vn - Ngành thuế đang nhanh chóng rà soát, thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !