Thu hút trí thức trẻ về xã nghèo: Không chỉ dựa vào phong trào

Làm thế nào để chủ trương thu hút trí thức trẻ về xã nghèo phát huy được tác dụng vẫn là câu hỏi cần có giải pháp cụ thể, thiết thực.

Sau 5 năm thực hiện, một dự án lớn do Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai vừa kết thúc. Đã có 580 trí thức trẻ được đưa về làm Phó Chủ tịch UBND các xã nghèo.

Dự án này từng được kỳ vọng là bước đột phá trong công tác cán bộ ở các địa bàn khó khăn vì lần đầu tiên vị trí lãnh đạo ở những nơi này được trao ngay cho trí thức trẻ. Tuy nhiên, ngay cả đến khi kết thúc, những tranh cãi và cả hoài nghi về tính thực chất, hiệu quả của nó vẫn tiếp diễn.

Thu hút trí thức trẻ về xã nghèo - một việc làm rất cần thiết với những địa bàn khó khăn - nhưng làm thế nào để chủ trương này trở thành hiện thực, phát huy được tác dụng đến nay vẫn là vấn đề cần có giải pháp cụ thể, thiết thực, chứ không chỉ dựa vào một phong trào.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !