Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lãi trước thuế 220 tỷ đồng năm 2019

Chứng khoán FPT cũng trình phương án chia cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lãi trước thuế 220 tỷ đồng năm 2019
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !