Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh

Với 4 phiên tăng liên tục, đặc biệt có 1 phiên tăng kịch biên độ, mã cổ phiếu PVD đã nhanh chóng góp mặt trong top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần qua

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 1

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 2

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 3

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 4

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 5

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 6

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 7

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 8

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 9

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 10

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 11

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh - ảnh 12

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...