CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam bắt đầu hành trình mới

Ngày 15/3/2019, CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (Upcom: CSI) Chính thức có ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom, đưa tổng số công ty chứng khoán đã niêm yết...

CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam bắt đầu hành trình mới
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !