Điểm mặt các quỹ benchmark MSCI Frontier Index có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong thời gian tới

Nhìn chung, tỷ trọng của Kuwait và Việt nam trong các quỹ đều thấp hơn so với trong MSCI Frontier Market Index. Do vậy, có thể các quỹ sẽ sớm giảm tỷ trọng của...

Điểm mặt các quỹ benchmark MSCI Frontier Index có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong thời gian tới
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !