FPT đặt mục tiêu 4.460 tỷ đồng LNTT năm 2019, chia cổ tức 20% tiền mặt và cổ phiếu sau ĐHĐCĐ

So với năm 2018, doanh thu và lợi nhuận kế hoạch 2019 của FPT tăng trưởng 15-16%.

FPT đặt mục tiêu 4.460 tỷ đồng LNTT năm 2019, chia cổ tức 20% tiền mặt và cổ phiếu sau ĐHĐCĐ
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !