Hòa Phát đặt kế hoạch lợi nhuận sụt giảm 22% trong năm 2019

Hòa Phát thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu Toàn tập đoàn dự kiến đạt 70.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.700 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự...

Hòa Phát đặt kế hoạch lợi nhuận sụt giảm 22% trong năm 2019
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !