JWD Asia Holding vừa trở thành cổ đông lớn của Transimex

JWD Asia Holding vừa chi gần 58 tỷ đồng mua thêm hơn 2 triệu cổ phần Transimex.

JWD Asia Holding vừa trở thành cổ đông lớn của Transimex
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !