Khoản tiền thắng kiện 130 triệu USD từ Jacobs có lợi gì cho Núi Pháo?

Khoản bồi thường 130 triệu USD (tương đương 3.000 tỷ đồng) từ Jacobs E&C Australia Pty Ltd được kỳ vọng sẽ giúp Masan Resources công ty mẹ của Công ty TNHH Khai...

Khoản tiền thắng kiện 130 triệu USD từ Jacobs có lợi gì cho Núi Pháo? - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...