Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 14-18/8

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2017...

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 14-18/8

Ngày 15/8 tới, Vietjet sẽ tạm ứng Cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp Niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2017.

* Ngày 14/8/2017, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện toàn cầu (mã GLT -HNX) trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 28%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng).

* Ngày 15/8/2017, Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú (mã CTP -HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 15/8/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH -HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 15/8/2017, Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam (mã CSM -HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

* Ngày 15/8/2017, Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET (mã VJC -HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 16/8/2017, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM -HNX) chi cổ tức năm 2014 và 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 16/8/2017, Công ty Cổ phần phần Tập đoàn C.E.O (mã CEO -HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !