Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 9-13/10

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2017...

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 9-13/10

Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả Cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp Niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2017.

* Ngày 9/10/2017, Tổng Công ty khí việt nam - Công ty Cổ phần (mã GAS -HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (mã QNP -HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10,62%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.062 đồng).

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI -HOSE) trả cổ tức năm 2016 còn lại bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC -HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú (mã DPR -HOSE) chi cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 12/10/2017, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (mã BHN -HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !