May Việt Tiến (VGG) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%

Năm 2018 May Việt Tiến báo lãi sau thuế 492 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

May Việt Tiến (VGG) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !