Nhóm dầu khí, năng lượng bứt phá mạnh, Vn-Index tăng hơn 9 điểm

Các Bluechips VHM, VRE, VIC, BVH, FPT, GAS, VCB, VNM, PLX, PNJ, MWG…cũng tăng điểm giúp sức xanh thị trường được củng cố vững chắc.

Nhóm dầu khí, năng lượng bứt phá mạnh, Vn-Index tăng hơn 9 điểm
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !