Petrolimex (PLX) đã bán xong 12 triệu cổ phiếu quỹ

Đây là lần thứ 2 Petrolimex đăng ký bán số cổ phiếu quỹ này.

Petrolimex (PLX) đã bán xong 12 triệu cổ phiếu quỹ
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !