Phiên 15/3: Khối ngoại bán ròng gần 190 tỷ trong ngày cơ cấu danh mục ETFs

Điểm nhấn trong phiên hôm nay là hoạt động cơ cấu danh mục ETFs và điều này khiến giao dịch khối ngoại diễn ra khá sôi động. Trong phiên hôm nay, khối ngoại...

Phiên 15/3: Khối ngoại bán ròng gần 190 tỷ trong ngày cơ cấu danh mục ETFs
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !