Phú Tài (PTB) đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 19/3

Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC riêng năm 2018 là 161,62 tỷ đồng. Thời gian Phú Tài giao dịch dự kiến từ ngày 19/3 đến 17/4/2019 theo...

Phú Tài (PTB) đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 19/3
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !