Sau cơ điện Miền Trung, đến lượt Công ty Đại Dũng thoái sạch vốn tại Licogi 16 (LCG) sau hơn 1 năm đầu tư

Đây là 2 trong số 5 nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Licogi 16 hồi đầu năm 2018.

Sau cơ điện Miền Trung, đến lượt Công ty Đại Dũng thoái sạch vốn tại Licogi 16 (LCG) sau hơn 1 năm đầu tư
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !