Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp

Cổ phiếu RIC vẫn là tâm điểm khi ghi nhận phiên tăng kịch trần thứ 30 liên tiếp kể từ ngày 11/1 đến nay. Đáng chú ý, thanh khoản mã này đang tăng dần sau mỗi...

Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp - ảnh 1

Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp - ảnh 2

Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp - ảnh 3

Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp - ảnh 4

Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp - ảnh 5

Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp - ảnh 6

Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp - ảnh 7

Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp - ảnh 8

Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp - ảnh 9

Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp - ảnh 10

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...