Thiên Long (TLG) hoàn tất phát hành 5 triệu cổ phiếu giá 85.000 đồng - cao hơn 35% thị giá

Tổng giá trị thu về đạt 425 tỷ đồng.

Thiên Long (TLG) hoàn tất phát hành 5 triệu cổ phiếu giá 85.000 đồng - cao hơn 35% thị giá
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !