Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt một loạt lãnh đạo KVC

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với cổ đông...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và Thị trường chứng khoán đối với cổ đông nội bộ và người liên quan của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (mã chứng khoán KVC).

Theo đó xử phạt 55.000.000 đồng đối với mỗi ông/bà sau: Đỗ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) KVC, Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC, Lê Lam - bố bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC, Trần Thị Quỳnh Anh - mẹ bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC, Lê Thị Hồng Quý - chị bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC, Đỗ Hòa - Thành viên HĐQT KVC, Đỗ Thị Thu Trang - Thành viên HĐQT KVC và Nguyễn Tăng Minh Đức - Thành viên Ban Kiểm soát KVC.

Lý do xử phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch, về kết quả thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu KVC trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016 của KVC.

Nguyễn Mạnh

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !