Vinamilk chào mua công khai gần 47% cổ phần GTN với mức giá 13.000 đồng/cp

Vinamilk sẽ chào mua tối đa 46,68% cổ phần GTN, tương ứng 116,71 triệu cổ phần đang lưu hành của công ty với giá 13.000 đồng/cp. Tính theo mức giá này, Vinamilk sẽ...

Vinamilk chào mua công khai gần 47% cổ phần GTN với mức giá 13.000 đồng/cp
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !