Vingroup dự kiến chào bán lượng cổ phiếu trị giá 25.000 tỷ dồng cho nhà đầu tư nước ngoài

Cách đây hơn nửa năm, Vingroup cũng chào bán cổ phiếu ưu đãi cho Hanwha, thu về 9.300 tỷ đồng.

Vingroup dự kiến chào bán lượng cổ phiếu trị giá 25.000 tỷ dồng cho nhà đầu tư nước ngoài
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !