VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ mua, bán ra sao trong tuần cơ cấu danh mục?

Theo ước tính, VNM ETF đã phát hành lượng chứng chỉ quỹ trị giá 53,35 triệu USD từ đầu năm tới nay (1.238 tỷ đồng), còn với FTSE Vietnam ETF, quỹ đã phát hành...

VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ mua, bán ra sao trong tuần cơ cấu danh mục?
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !