[Video] Robot Sophia và thức thức khi phát triển người máy AI

Một tương lai mà con người chung sống với Robot có trí tuệ nhân tạo (AI) thật hấp dẫn. Tuy nhiên ẩn chứa sau đó là rất nhiều thách thức./.

(Nguồn: Vietnam+)

Sophia - Robot đầu tiên được cấp quyền công dân trên thế giới đã tới Việt Nam và phát biểu tại Diễn đàn cấp cao và triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 do Chính phủ và Ban kinh tế Trung ương chủ trì.

Sự xuất hiện của Sophi cho thấy xu thế robot đóng vai trò lớn trên Trái đất trong tương lai là điều không thể tránh khỏi.

Một tương lai mà con người chung sống với Robot có trí tuệ nhân tạo (AI) thật hấp dẫn. Tuy nhiên ẩn chứa sau đó là rất nhiều thách thức./.


Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !