Chỉ 10% người Việt có bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội cho người trẻ đam mê sales?

Cứ 10 người Mỹ thì có đến 9 người sở hữu bảo hiểm nhân thọ, trong khi con số này ở Việt Nam chỉ là 1. Những người trẻ đam mê sales nhìn thấy cơ...

Chỉ 10% người Việt có bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội cho người trẻ đam mê sales? - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...