Chủ tịch Thuỷ sản Nam Việt Doãn Tới: Sang Mỹ không khó, khó là đứng lâu dài ở Mỹ và để họ không kiện mình

Chủ tịch Thuỷ sản Nam Việt (ANV) ông Doãn Tới khẳng định: "Qua Mỹ không khó, khó là khó bền vững ở Mỹ, đứng lâu dài ở Mỹ. Không phải qua rồi thù nửa...

Chủ tịch Thuỷ sản Nam Việt Doãn Tới: "Sang Mỹ không khó, khó là đứng lâu dài ở Mỹ và để họ không kiện mình"
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !