Đại dự án 12.000 tỷ ở Vũng Tàu: Vũng Tàu đừng vội!

Vũng Tàu nên tìm các giải pháp tổ chức không gian, giải pháp quy hoạch cho dự án trước, không nên vội cấp phép cho dự án.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !