Jollibee Việt Nam đưa vào vận hành nhà máy mới và được chứng nhận ISO 22000:2018

Đánh dấu bước chuyển mình trong thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam, vừa qua Jollibee Việt Nam đã đưa vào vận hành nhà máy mới với chứng nhận ISO 22000:2018...

Jollibee Việt Nam đưa vào vận hành nhà máy mới và được chứng nhận ISO 22000:2018 - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...