Nhà mạng tham gia thanh toán điện tử: Giới hạn ở đâu?

Các nhà mạng tham gia thanh toán điện tử là chủ trương tốt song phải hạn chế một số lĩnh vực thanh toán cụ thể.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !