Thiên Ngọc Minh Uy được tôn vinh: Tổng cục thuế giải thích

Bảng xếp hạng được xây dựng chỉ với tiêu chí số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp mà không xét đến các tiêu chí khác.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !