Vietcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 40.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Vietcombank được thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35.977 tỷ đồng lên 39.575 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng...

Vietcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 40.000 tỷ đồng - ảnh 1Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thực hiện Tăng vốn điều lệ từ 35.977 tỷ đồng lên 39.575 tỷ đồng theo phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ.

[Đại hội Vietcombank: Dành 3 chỗ tại HĐQT cho Nhà đầu tư nước ngoài]

Vietcombank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Vietcombank trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Vietcombank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2018, Vietcombank cho biết sẽ tăng vốn thông qua việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tỷ lệ 10% vốn điều lệ, tối đa không quá 10 nhà đầu tư. Giá bán căn cứ theo giá Thị trường do công ty Thẩm định giá Tư vấn và xác định theo 10 phiên giao dịch gần nhất./.
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...