Xử lý hàng nghìn container mà quên trách nhiệm: Đấm bịch bông?

Hàng nghìn container ùn ứ mà không xử lý nghiêm trách nhiệm chẳng khác nào đấm vào

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !