Xuân lại về trên những giếng dầu

Năm 2017, PVN đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch, về đích trước 3 đến 53 ngày hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch.

Năm 2017 được coi là năm khó khăn với nhiều thách thức nhất trong suốt chiều dài lịch sử hơn 42 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN). Trong bối cảnh đất nước hội nhập Quốc tế ngày càng sâu và toàn diện, các sản phẩm chủ lực của PVN phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt, nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ; một số vụ việc đang được các cơ quan thẩm quyền xử lý…

Xuan lai ve tren nhung gieng dau
Những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

Song, với ý thức đầy đủ về trách nhiệm là ngành kinh tế quan trọng của đất nước, xác định kết quả hoạt động của Tập đoàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP, an ninh năng lượng, an ninh quốc gia và nguồn thu ngân sách Nhà nước, lãnh đạo và CBCNV PVN đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Năm 2017, PVN đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch, về đích trước 3 đến 53 ngày hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch, nộp ngân sách vượt 22,9 nghìn tỷ đồng so với kế đề ra, góp phần quan trọng vào ngân sách trung ương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số khó khăn, tồn tại không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn mà còn ảnh hưởng đến phát triển bền vững của Tập đoàn trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Theo TGĐ PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn: Bằng quyết tâm và nỗ lực của tập thể những người lao động, năm 2018, PVN nhất định sẽ hoàn thành toàn diện và về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 ngày 12.01.2018, Phó TT Trịnh Đình Dũng đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo, người lao động ngành Dầu khí nói chung, PVN nói riêng trong việc đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng đặt ra là “Trong khó khăn càng phải vững vàng, bằng bản lĩnh để vượt qua thử thách”.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà PVN đã và đang phải đối diện, Phó TT cho rằng: “Đây cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhau nhìn thẳng sự thật, cùng nhau tái cấu trúc Tập đoàn một cách mạnh mẽ, toàn diện, tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển vững mạnh hơn trong thời gian tới”.

Năm 2018, ngoài việc khắc phục những mặt hạn chế trong hoạt động, PVN còn phải thích ứng với những khó khăn, rủi ro từ các yếu tố khách quan như giá dầu tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định, còn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường; việc giảm sút sản lượng ở các mỏ đang khai thác; sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ những tập đoàn dầu khí trên thế giới; những diễn biến phức tạp của thế giới… PVN cần xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến 2025 và tầm nhìn đến 2035.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, người lao động và các bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế, PVN sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2018 và những năm tiếp theo, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng đất nước.

Ông Trần Sỹ Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV PVN khẳng định sẽ chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện thành công các ý kiến chỉ đạo của Phó TT. Nếu được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tháo gỡ kịp thời từ Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, giai đoạn khủng hoảng của PVN sẽ sớm khép lại để mở ra cơ hội mới, vận hội mới giúp PVN vực dậy và phát triển bền vững, lấy lại niềm tin của Đảng, Chính phủ và đồng bào cả nước.

Chủ tich Trần Sỹ Thanh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí phát huy cao nhất tinh thần “Đoàn kết - Bản lĩnh – Đổi mới - Chuyên nghiệp”, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018.

Năm 2017, 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực khai thác dầu thô; cổ phần hóa doanh nghiệp; hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản trị doanh nghiệp đã được PVN tôn vinh vì những thành tích xuất sắc.

Chắc chắn mùa xuân lại về trên những giếng dầu….

Trần Thị Sánh

doanh nghiệp hiệu quả sản xuất kinh doanh PVN

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !