Dịch vụ tàu điện đầu tiên tại Pakistan

Dịch vụ tàu điện đầu tiên của Pakistan vừa đi vào hoạt động tại thành phố Lahore.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !