Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020

Ngày 21 và 22.11 tại TP.HCM, T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2020 với chủ đề 'Việt Nam 2045'.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm nay nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tạo môi trường để các trí thức trẻ thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách phát huy trí thức trẻ Việt Nam chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước. Bên cạnh đó, các đại biểu tại diễn đàn cũng sẽ đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm góp phần cùng Đảng, Nhà nước đưa Việt Nam đạt những mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - Xã hội vào năm 2045, cột mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận xoay quanh 4 nhóm chủ đề chính: đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; vai trò của khoa học - công nghệ trong phục vụ phát triển đất nước; vai trò của thanh niên và trí thức trẻ trong tham gia phát triển đất nước đến năm 2045.
Năm nay có 206 đại biểu chính thức tham dự diễn đàn. Các đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài có các đề tài nghiên cứu hoặc hướng nghiên cứu khả thi; các đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước, có hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc đang đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến các nhóm nội dung của diễn đàn.
Sau 2 lần được tổ chức (2018 và 2019), diễn đàn đã thu hút sự tham gia của 434 đại biểu trong và ngoài nước, tổng hợp được 329 đề xuất, khuyến nghị gắn với chủ đề của các diễn đàn và các nội dung thảo luận, hình thành Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu gồm hơn 1.000 thành viên và hình thành được một số nhóm nghiên cứu tiêu biểu.
Tin liên quanHợp tác khởi động lại chương trình Tỏa sáng Nghị lực ViệtKhơi dậy tinh thần khởi nghiệp để phục hồi kinh tếCác ý tưởng sáng tạo phải đong, đếm được giá trị mang lại cho xã hội
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...