Tiếc nuối của đoàn thám hiểm khi lặn tìm hang ngầm ở Sơn Đoòng

Jason Mallinson quả quyết có thứ đang chờ đợi dưới hang ngầm khi anh lặn xuống độ sâu 50 m, nhưng buộc phải trở lên vì không đủ dưỡng khí. Du lịch

Chuyên gia Anh nhận định ‘có thứ gì đó’ dưới hang ngầm ở Sơn Đoòng
Chuyên gia Anh nhận định ‘có thứ gì đó’ dưới hang ngầm ở Sơn Đoòng

Theo Oxalis

Gửi bài viết chia sẻ tại đây hoặc về [email protected]
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !