Hà Nội: Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trong nông nghiệp, nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-SNN, triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

ha noi day manh pho bien giao duc phap luat trong nong nghiep nong thon
Ảnh minh họa

Theo đó, năm 2019, bên cạnh xây dựng kế hoạch, lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn, Sở NN&PTNT sẽ tập trung cho công tác tuyên truyền đưa Pháp luật vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và chủ đề công tác năm 2019 của thành phố là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị đảm bảo thiết thực, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chuyên môn được giao và có vai trò hỗ trợ trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị. Đồng thời, phải phù hợp với đối tượng tác động và quản lý, gồm các tổ chức hoạt động sản xuất, Kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn khu vực nông thôn.

Các phòng chức năng của Sở NN&PTNT thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới để cán bộ, công chức nghiên cứu, tìm hiểu; tổ chức một số lớp tập huấn chuyên đề theo kế hoạch để phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động trong ngành; phối hợp với các địa phương, đơn vị trực thuộc phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Thông qua kế hoạch trên nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người dân Hà Nội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được thành phố giao năm 2019. Đáp ứng nhu cầu về tìm hiểu pháp luật của tổ chức, công dân trên địa bàn, nhất là các kiến thức pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

T.Quang

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !