Hà Nội triển khai nhiệm vụ về phát triển bền vững

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2884/UBND-KT triển khai nhiệm vụ theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 13-12-2017, văn bản số 4063/UBND-KT ngày 31-8-2018 của UBND thành phố Hà Nội. Định kỳ gửi báo cáo thực hiện Kế hoạch hàng năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 1-12 theo đúng chỉ đạo tại Kế hoạch 242/KH-UBND; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu khó có khả năng hoàn thành và kiến nghị các giải pháp thực hiện. Quan tâm bố trí đầu mối và cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về phát triển bền vững (tránh tăng bộ máy và biên chế) nhằm đảm bảo công tác triển khai và phối hợp với các bên liên quan trong thực hiện phát triển bền vững.

ha noi trien khai nhiem vu ve phat trien ben vung
Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà miễn phí cho người dân thuộc đối tượng chính sách. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

UBND TP giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ.

HP

tra-cuu-diem-thi-bottom-article

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !