Sắm Tết siêu thị-nên hay không với gia đình thu nhập thấp?

Thu nhập thấp đồng nghĩa với việc mua sắm ít hơn. Nghe có vẻ như các gia đình thu nhập thấp không nên đi siêu thị, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !