Bài tập phân biệt thì quá khứ và hiện tại hoàn thành

"Peter ___ (play) Tennis for five years when he ___ (be) at school". Bạn cần chia các động từ trong ngoặc ở thì nào?

Bài tập phân biệt thì quá khứ và hiện tại hoàn thành - ảnh 1

Ảnh: Shutterstock

Theo ThoughtCo.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...