Bảy câu đố Toán học

Bạn có một phút tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong các hình.

Câu 1:

Bảy câu đố Toán học - ảnh 1

>>Đáp án

Câu 2: 

Bảy câu đố Toán học - ảnh 2

>>Đáp án

Câu 3: 

Bảy câu đố Toán học - ảnh 3

>>Đáp án

Câu 4:

Bảy câu đố Toán học - ảnh 4

>>Đáp án

Câu 5:

Bảy câu đố Toán học - ảnh 5

>>Đáp án

Câu 6:

Bảy câu đố Toán học - ảnh 6

>>Đáp án

Câu 7:

Bảy câu đố Toán học - ảnh 7

>>Đáp án

Theo Bright Side

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...