Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT được phân công lại nhiệm vụ

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định phân công lại nhiệm vụ Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trực tiếp chỉ đạo các...

TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định phân công lại nhiệm vụ Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực như Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GD&ĐT; tổ chức cán bộ; xây dựng văn bản quy phạm Pháp luật và phổ biến pháp luật.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...