Cách phát âm các loại kem trong tiếng Anh

Kem ốc quế là "ice-cream cone", kem que là "popsicle". Vậy cách phát âm những từ này như thế nào?

Cách phát âm các loại kem trong tiếng Anh - ảnh 1
Cách phát âm các loại kem trong tiếng Anh

Quang Nguyen

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...