Cách phát âm các loại kem trong tiếng Anh

Kem ốc quế là "ice-cream cone", kem que là "popsicle". Vậy cách phát âm những từ này như thế nào?

Cách phát âm các loại kem trong tiếng Anh
Cách phát âm các loại kem trong tiếng Anh

Quang Nguyen

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !